Ziņas

Kā pārsūdzēt fotoradaru sodus?

Ko darīt, ja pārkāpums nav izdarīts?
Kā pārsūdzēt sodu?
Konsultē jurists Edgars Džeriņš

Jau esam rakstījuši par pretrunīgo situāciju saistībā ar fotoradariem – sodīts tiek nevis vainīgais vadītājs, kurš izdarīja pārkāpumu, bet gan transportlīdzekļa īpašnieks.

Ir arī pierādījumi tam, ka sodi tiek piemēroti arī gadījumos, kad vadītājs neko nav pārkāpis, ceļa zīme bija aizsnigusi vai arī par braukšanu ar 91 km/h pie atļautajiem 90 km/h.

Taču – kā rīkoties, kā pārsūdzēt šos lēmumus, ja uzskatām, ka sodu neesam pelnījuši?

Kas drīkst iesniegt sūdzību?

Saskaņā ar LAPK 279.p. lēmumu var pārsūdzēt persona, par kuru tas pieņemts. Taču fotoradaru gadījumā ir problēma - vainīgais vadītājs netiek noskaidrots, lēmumā neviena persona netiek norādīta, bet pats lēmums ar piemēroto sodu tiek nosūtīts transportlīdzekļa īpašniekam, nevis pārkāpējam.

Latvijā tiesu praksē šobrīd īpašniekam tiek liegtas tiesības pārsūdzēt nelabvēlīgu administratīvo aktu. Tāpēc lēmums jāpārsūdz kādai fiziskai personai, kura vadīja transportlīdzekli vai kādai citai fiziskai personai.

Vai par sūdzības iesniegšanu ir jāmaksā?

Saskaņā ar LAPK 280.p. 3.d. par lēmuma pārsūdzēšanu valsts nodeva netiek iekasēta. Arī par pieteikuma iesniegšanu Administratīvajā tiesā par piemēroto naudas sodu valsts nodeva nav jāmaksā.

Kāds ir pārsūdzēšanas termiņš?

Lēmumos ir norādīts, ka tos drīkst pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (APL) 70.pantu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Vienkāršošanas nolūkos labāk to pārsūdzēt mēneša laikā no lēmuma sastādīšanas datuma.

Kādai jābūt sūdzībai?

Saskaņā ar APL 78.pantu (Iesniegums par administratīvā akta apstrīdēšanu), iesniegumā par administratīvā akta apstrīdēšanu norāda, kuru administratīvo aktu apstrīd, kādā apjomā administratīvo aktu apstrīd, lūgumu, turklāt iesniegumā par administratīvā akta apstrīdēšanu var norādīt arī administratīvā akta apstrīdēšanas motīvus.

Klikšķini šeit - Fotoradaru sūdzības paraugs

Tātad sūdzībā nav jānorāda nekādi motīvi, pietiek norādīt, ka nepiekrīt lēmumam. 

Sūdzība jāparaksta un jāiesniedz adresātam pret parakstu pašā iestādē, kā elektroniski parakstītu dokumentu vai ar ierakstītu pasta sūtījumu.

Vai piemērotais sods ir jāmaksā līdz sūdzības izskatīšanai?

APL 80.p. 1.d. nosaka, ka iesniegums par lēmuma apstrīdēšanu aptur tā darbību. Līdz ar to piemērotais naudas sods nav jāmaksā, ja sūdzība ir iesniegta termiņā.

Ja uz sūdzību saņemto lēmumu pārsūdz Administratīvajā rajona tiesā, tad saskaņā ar APL 185.p. 1.d. lēmums nestājas spēkā un sods nav jāmaksā līdz brīdim, kad stājās spēkā spriedums ar galīgās instances nolēmumu.

Šobrīd administratīvās tiesas ir tik noslogotas, ka tas noteikti nebūs ātrāk par 3 gadiem.

Vai var iziet tehnisko apskati CSDD?

Kā jau tika minēts, sodam ir jābūt apturētam līdz stājās spēkā galīgais lēmums lietā. Tas nozīmē, ka CSDD nedrīkst uzrādīties pārsūdzēts sods.  Whatcar.lv noskaidroja, ka gadījumā, ja sods tiek pārsūdzēts tam noteiktajā termiņā, transportlīdzekļa īpašniekam nav nekādu ierobežojumu rīkoties ar savu transportlīdzekli.

Gadās, ka pieteikums ir iesniegts Administratīvajā rajona tiesā, bet CSDD datubāzē tas neuzrādās. Tādā gadījumā ir pieļauta paviršība, kuru var novērst, iesniedzot lēmuma autoram pierādījumus par pieteikuma iesniegšanu tiesā (kvīti par ierakstītas vēstules nosūtīšanu vai atzīmi uz otra pieteikuma eksemplāra par saņemšanu tiesā).

Pieteikums tiesai

Kad policija izskata sūdzību, par to ir jānoformē lēmums rakstveidā (1 mēneša laikā) un jānosūta iesniedzējam. Tieši šo lēmumu jāpārsūdz Administratīvajā rajona tiesā 1 mēneša laikā.

Pieteikumā var norādīt atbildētāju, institūciju, kura to pārstāv, un tās adresi, prasījuma summu, ja pieteikumā ietverts prasījums atlīdzināt personisko kaitējumu, citas ziņas, kas var būt svarīgas lietas izskatīšanai, kā arī viedokli par lietas izskatīšanu rakstveida procesā.

Pieteikumu paraksta pieteicējs vai viņa pārstāvis. Ja pieteikumu pieteicēja vārdā iesniedz pārstāvis, viņš pieteikumam pievieno attiecīgu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu iesniegt pieteikumu.”

Zemāk ir paraugs pieteikumam tiesai, kuru var aizpildīt datorā vai izdrukāt un aizpildīt ar roku. Sūdzība jāparaksta un jāiesniedz adresātam pret parakstu tiesā, kā elektroniski parakstītu dokumentu vai ar ierakstītu pasta sūtījumu (divos eksemplāros).

Klikšķini šeit - paraugs pieteikumam tiesai

Attiecībā uz motivāciju - tā ir atkarīga no katra konkrēta lēmuma argumentiem. Argumenti var būt dažādi. Piemēram, ceļa zīme bija aizsnigusi (publiski izskanējušais gadījums par Garkalni), fotoattēls PoliScan radara lietošanas instrukcijā ir norādīts kā nederīgs pierādījums, pārkāpums ir maznozīmīgs (LAPK 21.p.) gadījumos, kur sods ir līdz LVL 30,00 u.c.

Vai vajadzīgs pārstāvis?

Administratīvajā procesā pastāv objektīvās izmeklēšanas princips, kas teorētiski ir pretstats sacīkstes principam civilprocesā. Saskaņā ar APL 103.p. 2.d. tiesa administratīvajā procesā pati objektīvi noskaidro lietas apstākļus un dod tiem juridisku vērtējumu.

Tāpēc šajās salīdzinoši maznozīmīgajās lietās nav nepieciešamas ne pārstāvis, ne arī pašam jāiet uz tiesu (pieteikumā norādot, ka piekrīt rakstveida procesam). Tādējādi praktiski šāds process neko nemaksā.


Karstākie piedāvājumi auto tirgū! Nepalaid garām iespēju ietaupīt...

Apskati What Car? sludinājumus šeit!

Saistītie raksti

Auto tests

Lexus RX

What Car? Vērtē Novērtēts ar 4 no 5

RX demonstrē ļoti labu sniegumu, pateicoties tā izsmalcinātībai, greznajam salonam un iespaidīgajai hibrīda veiktspējai. Protams, arī uzticamība ir būtiska priekšrocība. Parastā hibrīddzinēja versija lieliski noderēs tiem, kam nav pieejama uzlādes iespēja mājās vai darbā. Lai gan sniedzamība elektriskajā režīmā plug-in hibrīda versijai nav tik iespaidīga kā dažiem konkurentiem, Lexus pieejams par saprātīgāku cenu.