What Car? – Privātuma politika

Konfidencialitātes politika

Visa šajā vietnē iekļautā informācija ir What Car? īpašums. Tās pavairošana kopumā vai daļēji vai kāda teksta, fotogrāfijas vai attēla pavairošana bez izdevēja rakstiskas piekrišanas ir stingri aizliegta.

Datu aizsardzība

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltic Publishing Group” (BPG) ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, un tā apstrādās jūsu personas datus saskaņā ar šo likumdošanu.

2. Jūs ar šo piekrītat, ka Reģistrācijai paredzēto informāciju (un visus Reģistrācijai paredzētās informācijas atjauninājumus) un jebkādu citu informāciju, kuru jūs nosūtāt BPG vai kuru BPG par jums iegūst citādi ("Personas dati"), BPG var apstrādāt turpmāk norādītajiem nolūkiem:

a) jūsu pieprasījumu apstrādei;

b) lai jums sniegtu informāciju pa e-pastu vai ar citiem līdzekļiem;

c) lai jums sniegtu informāciju par BPG un citu personu produktiem un pakalpojumiem;

d) nodrošinātu personīgu pakalpojumu sniegšanu;

e) uzturētu kontus un veiktu ierakstus;

f) dalības ierakstu administrēšana;

g) statistiskā analīze un tirgus izpētes pārskatu sagatavošana;

h) vietnes izmantošanas apsekošana un novērtējums; un

i) informācijas un datu bankas izveidošana un administrēšana.


Saistībā ar trešās personas datu apstrādi BPG var izpaust par jums esošo informāciju valsts un pašvaldības institūcijām un/vai citām trešajām personām.Ja nevēlaties, lai jūsu Personas Dati tiek izpausti šādā veidā, lūdzu, skaidri to norādiet, nosūtot attiecīgi formulētu ziņojumu uz info@whatcar.lv ņemot vērā, ka atsevišķām valsts un pašvaldības iestādēm savu funkciju ietvaros ir tiesības pieprasīt informāciju par Personas Datiem.