What Car? – Noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi


Visa šajā vietnē ievietotā informācija ir What Car? īpašums. Tās pavairošana kopumā vai daļēji vai kāda teksta, fotogrāfijas vai attēla pavairošana bez izdevēja rakstiskas piekrišanas ir stingri aizliegta.


1. Atļautā lietošana

Visas autortiesības un citas tiesības, kas attiecas uz Whatcar.lv tīmekļa vietnes ("vietne") mājas lapu un uz apakšdomēnu lapām, pieder sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Baltic Publishing Group” (BPG) vai citām personām.

Ņemot vērā jums piešķirto BPG atļauju piekļūt vietnes lappusēm, tiek uzskatīts, ka visi lietotāji akceptē turpmāk norādītos lietošanas noteikumus un nosacījumus:


1.1 Ievērojot turpmāk norādīto, materiālu no vietnes iespējams lejupielādēt, skatīt, noklausīties (ja iespējams), izdrukāt, iekopēt sava datora cietajā diskā (bet ne pavairot ar kopētāju) un izmantot saviem personīgajiem, nekomerciālajiem nolūkiem kā personīgās informācijas avotu TIKAI labticīgi. Jebkādam citam lietošanas veidam nepieciešama iepriekšēja rakstiska BPG piekrišana.


1.2 Jūs piekrītat, ka neizmantosit vietni:

(a) jebkāda materiāla ievietošanai, augšupielādei un sūtīšanai pa e-pastu vai citai pārraidīšanai, kura publicēšanas, izplatīšanas, lietošanas vai glabāšanas rezultātā tiek pārkāptas kādas personas tiesības vai kas jebkādā citādā ziņā uzskatāms par pretlikumīgu;

(b) veidā, kas tiek uzskatīts par aizskarošu, apmelojošu vai piedauzīgu vai kas traucēs, sagādās ciešanas vai sagādās neērtības kādai personai, vai kas var ierobežot vai traucēt kādai personai izmantot vietni un gūt no tā labumu;

(c) neprasītu vai neatļautu reklāmas vai veicināšanas materiālu, „reklāmsūtījumu”, surogātpasta, „ķēdes veida vēstuļu”, „piramīdas shēmu” ievietošanai, augšupielādei un sūtīšanai pa e-pastu vai citai pārraidīšanai, vai jebkāda cita veida uzmācībai vai komerciālai izmantošanai;

(d) jebkāda materiāla ievietošanai, augšupielādei un sūtīšanai pa e-pastu vai citai pārraidīšanai, kas satur programmatūras vīrusus vai kādu citu datora kodu, datnes vai programmas, kuras paredzētas tam, lai pārtrauktu, ierobežotu, iznīcinātu vai limitētu jebkādas datoru programmatūras vai aparatūras, vai telekomunikāciju aprīkojuma funkcionalitāti vai apdraudētu to integritāti;

(e) lai izveidotu datu bāzi (elektroniski vai citādi), kas ietver lejupielādētu vai citādi no vietnes iegūtu materiālu;

(f) pārraidītu vai atkārtoti nosūtītu jebkurai trešajai pusei jebkādu no vietnes iegūtu materiālu;

(g) tādā veidā, lai noņemtu no jebkura saskaņā ar šiem noteikumiem sagatavota materiāla kopijām paziņojumu(s) par autortiesībām vai prečzīmēm; vai

(h) jebkādā veidā, kas varētu celt neslavu BPG.


1.3 BPG vienīgi pēc saviem ieskatiem var publicēt jebkuru materiālu, kuru jūs iesniegsit, ievietosit, augšupielādēsit, nosūtīsit pa e-pastu vai citādi pārraidīsit viņiem vai uz vietni, un viņiem pirms publicēšanas ir tiesības šādu materiālu papildināt vai izdarīt tajā svītrojumus.


1.4 Jūs ar šo piešķirat BPG neekskluzīvu, bez autoratlīdzības, pastāvīgu un visā pasaulē izmantojamu atļauju pārpublicēt jebkādu materiālu, kuru jūs iesniegsit, ievietosit, augšupielādēsit, nosūtīsit pa e-pastu vai citādi pārraidīsit viņiem vai uz vietni, jebkādā formātā, ietverot bez ierobežojuma drukas vai elektronisko formātu.


1.5 Jūs apstiprināt, ka esat vismaz 18 gadus vecs vai, ja jaunāks par 18 gadiem, ka jūs piekļūstat vietnei, pamatojoties uz vecāku/aizbildņa piekrišanu.2. Informatīvi izdevumi un parakstīšanās

Šis 2. pants tiek piemērots gadījumos, ja jūs reģistrēsities pie BPG, lai saņemtu jebkādus informatīvus izdevumus pa e-pastu vai izmantojot citus līdzekļus ("Informatīvi izdevumi"), vai arī ja parakstīsities, lai saņemtu žurnālu un citu publikāciju kopijas pa e-pastu, izmantojot tiešsaistes lejupielādi, tīmekļa pārlūkprogrammu vai pa pastu ("Publikācijas").


2.1 Jūs piekrītat sniegt par sevi patiesu, precīzu, aktuālu un pilnīgu informāciju saskaņā ar reģistrācijas vai parakstīšanās veidlapā norādītajām prasībām ("Reģistrēšanās informācija).


2.2 Jūs piekrītat uzturēt un nekavējoties atjaunināt Reģistrēšanās informāciju, lai nodrošinātu tās patiesumu, precizitāti, atbilstību un pilnīgumu.3. Materiāla izņemšana un piekļuves anulēšana vietnei

3.1 BPG ir tiesības atteikties sagādāt jums Informatīvos izdevumus un/vai jebkurā brīdī un jebkāda iemesla dēļ atteikties atļaut jums piekļūt jebkurai vietnes lappusei, nenosūtot jums nekādu iepriekšēju paziņojumu, un BPG nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem vai zudumiem (izņemot zaudējumus vai zudumus saistībā ar nāvi vai fizisku traumu, kuras iemesls būtu BPG vai tās darbinieku pārkāpums), kuri radušies saistībā ar BPG atteikumu sagādāt jums Informatīvos izdevumus vai saistībā ar jūsu nespēju piekļūt kādai no vietnes lappusēm.


3.2 BPG ir tiesības jebkurā brīdī un jebkāda iemesla dēļ izņemt no vietnē esošajām lappusēm jebkādu materiālu, kuru jūs ievietosit, augšupielādēsit, nosūtīsit pa e-pastu vai citādi pārraidīsit, nesniedzot jums nekādu iepriekšēju paziņojumu, un BPG nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem vai zudumiem (izņemot zaudējumus vai zudumus saistībā ar nāvi vai fizisku traumu, kuras iemesls būtu BPG vai tās darbinieku pārkāpums), kuri radušies saistībā ar šāda materiāla izņemšanu.4. Tiesību izmantošanas atļauja

Autortiesības un citas tiesības attiecībā uz kādu no materiāliem, kas parādās vietnē, var piederēt trešajai pusei.Jūsu pienākums ir iegūt jebkādas licences vai atļaujas, kuras var būt nepieciešamas šāda materiāla izmantošanai, un jūs piekrītat apmaksāt jebkādus BPG izdevumus vai izmaksas, kuras radušās tā iemesla dēļ, ka jūs neesat iegādājies šādas licences un atļaujas.5. Atbildība

5.1 Vietnē sniegtā informācija paredzēta vienīgi izklaides un nekomerciāliem nolūkiem.Kaut arī tiek darīts viss iespējamais, lai šajās lappusēs nodrošinātu BPG un tās darbinieku sniegtās informācijas precizitāti, vietnes saturs atspoguļo rakstītāju viedokļus, kuri ir to personīgie viedokļi un var dabiski laiku pa laikam mainīties.LIETOTĀJU PIENĀKUMS IR PĀRBAUDĪT ATTIECĪGO, VIETNĒ IEKĻAUTO FAKTU UN VIEDOKĻU PRECIZITĀTI, PIRMS, PAMATOJOTIES UZ TIEM, UZŅEMTIES JEBKĀDAS SAISTĪBAS.


5.2 BPG nav iespējams garantēt, ka, jums izmantojot vietni, neradīsies nekādas kļūdas un/vai pārtraukumi.BPG, tās vadītāji, tās darbinieki un tās pārstāvji izslēdz, ciktāl tas juridiski iespējams, jebkādu pienākumu un atbildību par jebkādiem zaudējumiem (izņemot atbildību par nāvi vai fizisku traumu, kuras iemesls būtu BPG vai tās amatpersonu pārkāpums), ietverot, bet neierobežojot ar tiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, zaudējumiem saistībā ar izdevības vai iespēju zaudēšanu, vai jebkādiem zaudējumiem, kuri radušies saistībā ar datu vai peļņas izmantošanu vai izmantošanas zaudēšanu vai nu saistībā ar līguma piemērošanu, nolaidību vai citu prettiesisku darbību, kuru izraisījusi vai kura saistīta ar jebkādu vietnē vai citās interneta vietnēs sniegtu informāciju vai tās izmantošanu.


5.3 Dažas no vietnē esošajām lappusēm satur materiālu (ietverot, bet neierobežojot ar sludinājumiem), kuru ievietojušas trešās puses.Individuāli lietotāji un sludinājumu ievietotāji pilnībā atbild par BPG iesniegto sludinājumu un cita materiāla saturu un par nodrošināšanu, lai šāds saturs atbilst attiecīgajai likumdošanai. BPG neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu ievietotā materiāla saturu, ietverot bez ierobežojuma jebkādas tajā esošas kļūdas, nepilnības vai neprecizitātes.


5.4 Dažās vietnes lappusēs lietotājiem var tikt piedāvāta iespēja noslēgt vienošanās ar trešajām pusēm.BPG nav atbildīga un neuzņemas nekādus pienākumus par jebkādiem līgumiem, kurus lietotāji noslēguši ar trešo pusi.


5.5 Izņemot citādi noteiktos gadījumus, BPG nesniedz nekādu garantiju attiecībā uz nopirktajām vai iegūtajām, vai jums piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem, pamatojoties uz vietnes izmantošanu, vai nu piekļūstot vietnei tieši, vai citādi.6. Saites

6.1 Dažas no vietnē ievietotajām lappusēm ietver saites ar ārējām tīmekļa vietnēm.Šīs saites ir iekļautas, lai sniegtu lietotajiem iespēju piekļūt citām lappusēm, kuras, kā tiek uzskatīts, var tiem palīdzēt.BPG nav uzskatāma par atbildīgu par šo interneta vietņu saturu.


6.2 Nav atļauts izveidot nekādas saites no ārējām tīmekļa vietnēm uz vietni bez iepriekšējas rakstiskas BPG piekrišanas.7. Konkursi un īpaši piedāvājumi

BPG laiku pa laikam vietnē var organizēt konkursus, loterijas vai citus stimulēšanas pasākumus un piedāvājumus.Tiem paredzēti papildu noteikumi un nosacījumi, par kuriemjums tiks paziņots.8. Vīrusi

8.1 Kaut arī ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu, ka vietnē esošās lappuses un Informatīvie izdevumi nesatur vīrusus, BPG nesniedz nekādas garantijas, ka tie tiešām nesatur vīrusus, un lietotāju pienākums ir rūpēties par atbilstošas vīrusu kontroles programmatūras instalāciju.


8.2 BPG, ciktāl juridiski iespējams, izslēdz visus pienākumus un atbildību par jebkādiem vīrusiem vai kādu citu datoru kodu, datnēm vai programmām, kuras plānotas, lai pārtrauktu, ierobežotu, iznīcinātu un limitētu jebkādas datoru programmatūras vai aparatūras, vai telekomunikāciju aprīkojuma funkcionalitāti vai apdraudētu to integritāti, vai citu materiālu, kas pārraidīts ar vai kā daļa no:

a) vietnē vai kādās citās interneta vietnēs ievietotām lappusēm;
b) jebkāda no vietnes vai citām interneta vietnēm lejupielādēta materiāla;
c) jebkāda Informatīva izdevuma; vai
d) jebkādas Publikācijas.9. Intelektuālais īpašums

Haymarket vai trešās puses un to produktus un pakalpojumus identificējoši nosaukumi, attēli un logotipi ir Haymarket īpašuma zīmes un/vai tās var būt trešo pušu īpašuma zīmes. Jebkāda šo zīmju lietošana var tikt uzskatīta par šo zīmju īpašumtiesību pārkāpumu, un Haymarket patur visas tiesības realizēt attiecīgas tai piederošās tiesības.10. Izmaiņas

Šie noteikumi laiku pa laikam var tikt mainīti.Neaizmirstiet šos noteikumus un nosacījumus regulāri izskatīt, jo tiks uzskatīts, ka jūs esat piekritis izmaiņām, ja turpināsit izmantot vietni pēc jebkādu izmaiņu ievietošanas.11. Pretrunas

Ja kāds no šiem noteikumiem vai nosacījumiem tiek uzskatīts par pretlikumīgu, spēkā neesošu vai citādi nerealizējamu, tas no noteikumiem un nosacījumiem tiek atdalīts un izsvītrots, un pārējie noteikumi un nosacījumi saglabājas, ir spēkā esoši un turpina būt saistoši un izpildāmi.12. Jurisdikcija

Šie noteikumi tiek izpildīti un interpretēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Visi strīdi, kuri radušies saistībā ar jautājumiem, kas attiecas uz vietni, tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas republikas normatīvajiem aktiem.13. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltic Publishing Group”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltic Publishing Group” ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, sabiedrības juridiskā adrese ir Bruņinieku iela 41, Rīga, Latvija, LV – 1011.